Pietercornelis » Hoofdpagina » Welkom!
Pietercornelis: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Pietercornelis

Wat is billijkheid volgens Thomas Hobbes

In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar de betekenis en reikwijdte van het begrip billijkheid voor de soeverein in Hobbes' Leviathan.

Het dier vergist zich nooit volgens Schopenhauer

De 19e eeuwse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) staat erom bekend een van de eerste voorvechters voor de rechten van het dier te zijn. Minder bekend is dat dieren in de filosofie van Schopenhau…

Over het subject in de filosofie van Schopenhauer

In dit artikel wordt het begrip 'subject' onderzocht zoals dat in Schopenhauers bekendste boek 'Die Welt als Wille und Vorstellung' wordt gebruikt.

Het begrip medelijden in de 'Zarathoestra' van Nietzsche

Het begrip 'medelijden' is een van de centrale thema's in de filosofie van Friedrich Nietzsche ( 1844-1900). In dit artikel wordt onderzocht hoe aan dit medelijden in Nietzsche's 'Aldus sprak Zarathoe…
Schrijf mee!